Opdrachten

Leerroutes Dyslexie

Bijeenkomst 6
De eigen dyslexieverklaring

Bijeenkomst 8
Evaluatie module 1 Leerroutes Dyslexie

Bijeenkomst 14
Toolbox Teksten Schrijven

Bijeenkomst 16
Evaluatieformulier module 1
‘Ontwikkel je eigen leerstijl’

Luisteren naar de Concentratie oefeningen klik dan op de knop hiernaast.