Nel Hofmeester

Waar ik gelukkig van word, is als een student na een cursus of coaching bij de evaluatie dingen zegt als: ‘Eigenlijk wist ik niet zoveel van dyslexie. Ik wilde het ook niet weten, want je wordt toch gezien  als gehandicapt. En dat ben ik niet. Het is echt een opluchting om te weten waarom lezen en schrijven zo moeilijk ging op de basisschool en hoe het ook anders kan. Nu kijk ik met veel meer vertrouwen naar de opleiding.’

Maar ook als iemand zegt, dat een bepaalde aanpak niet werkt, het sneller kan of er meer tijd nodig is, dan hoor ik dat graag. Dan kijken we hoe het anders kan. Het is een zoektocht, want we weten lang niet alles over dyslexie en ook niet over hoe dat per individu uitpakt. Daarin zitten grote verschillen.

 

Wat voor de één werkt,
kan voor de ander een grote frustratie zijn.

Daarom vind ik het essentieel om dyslectische leerlingen, studenten en lezers te betrekken bij de vraag:

hoe kan het beter? Daarvoor is overleg nodig, want ook al houd ik mijn wetenschappelijke dyslexie-literatuur bij, zelf heb ik geen dyslexie en daardoor zie ik niet alle valkuilen waar je in loopt als je wel dyslectisch bent.

En zo kom je tot verrassende ontdekkingen en een beter begrip van wat dyslexie is.

 

Ik werk graag samen met mensen en organisaties die ook op deze manier hun expertise opbouwen.

Met die expertise kunnen we het onderwijs zo inrichten dat ook dyslectische leerlingen zonder buikpijn kunnen leren lezen en schrijven en tegelijkertijd werken aan de ontwikkeling van hun talenten.

(Voor wie dacht dat ik bovenstaande tekst in een kwartier uit mijn mouw schud: Deze tekst heb ik twee keer moeten herschrijven van Janneke, die mijn teksten beoordeelt op publieksgerichtheid. Met de derde versie ben ik een aantal keer opnieuw begonnen. Op het laatst dacht ik: ‘Als het nou nog niet goed is, laat ik het helemaal weg….. 😊)

 

Meer weten over Nel Hofmeester?

Lees het uitstekend geschreven interview door Karin van Breugel
in Nieuwsbrief 13 van het Nationaal Kwaliteitsinstituut Dyslexie:
Ga naar het interview

Visie op dyslexie, onderwijs en onderzoek

 

Mensen verschillen en hun breinen dus ook. De evolutie heeft het zo geregeld, dat de mensheid een aantal vaste breinvarianten kent die nodig zijn om als soort te kunnen overleven.

Dit houdt in dat onze samenleving mensen met dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD, hoogsensitiviteit, autisme en/of hoogbegaafdheid hard nodig heeft. Er is sprake van neurodiversiteit of talent-diversiteit. (Hierbij sluit ik aan bij de visie van de belangenorganisatie Impuls&Woortblind voor AD(H)D en dyslexie)

Of je brein kan worden getypeerd als neurotypisch (dan werkt de standaardaanpak voor je) of neurodivers (dan werkt de standaardaanpak in je nadeel) – je bezit een unieke combinatie van kwaliteiten.

Ieder mens moet de gelegenheid krijgen haar of zijn  kwaliteiten optimaal kunnen ontplooien en inzetten op school, in de studie en op de werkvloer.
Dat is winst voor de persoon zelf, voor de directe omgeving en voor de hele samenleving.

Zowel in de scholing Leerroutes Dyslexie, als in trainingen en workshops gaan we dan ook uitvan inclusiviteit, met andere woorden: diversiteit is de norm.

Bij een werkelijk onderzoekende houding hoort belangstelling voor de mensen naar wie je onderzoek doet. Zij zijn de ervaringsdeskundigen, dus zij bepalen mee wat er waarom en hoe wordt onderzocht. En je zorgt er als wetenschapper voor, dat je respondenten ook direct voordeel hebben van je onderzoek door terugkoppeling van zowel de individuele als algemene onderzoeksresultaten.

Lopende projecten

 

Dyslexie360 – De Praktijk
Dit tweede deel van Dyslexie360 komt uit in oktober 2021.

Het project Dyslexie360 is mogelijk gemaakt door een subsidie
van de Stichting Dyslexie Fonds (SDF).

Lees hier meer over Dyslexie360 – De Praktijk

 

Onderzoek ‘Met dyslexie voor de klas’

(September 2017 – september 2018 – tot nader order ‘on hold’)

Meer dan ooit wordt het studenten met dyslexie moeilijk gemaakt om een lerarenopleiding voor basis- en voortgezet onderwijs succesvol af te ronden. Toelatingstoetsen selecteren vooral op spelling en in de opleidingen wordt getwijfeld aan de haalbaarheid van het beroep leraar voor studenten met dyslexie.  Ook beleidsmakers voor het onderwijs nemen aan, dat ‘wie de taaltoets niet haalt, niet het juiste niveau heeft om les te geven.’

Maar klopt deze aanname wel?

Is iemand die alle taal-en rekentoetsen moeiteloos haalt per definitie een goede leraar?

Kan zo iemand leerlingen die daar moeite mee hebben, wel goed begeleiden?

En hoe verhoudt deze opstelling zich tot de uitgangspunten van passend en inclusief onderwijs en werk?

Wat vinden dyslectische leerkrachten en docenten hier zelf van?

Zij zijn de ervaringsdeskundigen met het meeste verstand van zaken.

Hoe hebben zij zelf de school ervaren, hoe ging het op hun opleiding en hoe gaat het nu voor de klas?

 

Doelen van dit onderzoek:

Inventarisatie van de situatie van leraren met dyslexie.

In kaart te brengen hoe deze leraren hun opleiding hebben ervaren, welke problemen en oplossingen zij in de beroepspraktijk tegenkwamen en wat zij met hun dyslexie toevoegen aan die beroepspraktijk.

Op grond van bovenstaande gegevens onderbouwde adviezen formuleren voor studenten, leerkrachten en docenten, lerarenopleidingen en beleidsmakers.

Fase 0: 2000 – 2017 –
De rode loper uit voor PABO-studenten met dyslexie Verzamelen ervaringen van dyslectische leerkrachten en docenten.

Fase 1: september 2017 – april 2018
Respondenten verzamelen en ontwikkelen van interviewvragen per doelgroep.

Fase 2: april 2018 – augustus 2018
Interviews met 7 leerkrachten en docenten
In augustus 2018 moest dit project ‘on hold’ worden gezet door onvoorziene privé-omstandigheden.
Voor een evenwichtige onderzoeksgroep worden nog 3 leerkrachten basis- en voortgezet onderwijs tot 40 jaar geïnterviewd.

Fase 3: Nader te bepalen.

Twee rondetafelgesprekken met respondenten waarin zij aan de hand van stellingen concrete adviezen formuleren voor het onderwijs op basis van hun ervaringsdeskundigheid, professionele deskundigheid en wetenschappelijke kennis.

Meer weten of meedoen? Stuur een mailtje naar info@verborgenschatten.eu

Dit project is financieel mede mogelijk gemaakt door Fonds XL in samenwerking met de Vereniging Onbeperkt Lezen.

Met Dyslexie Voor De Klas wordt mede ondersteund door:

Jacques Vriens, theatermaker, auteur, oud-leerkracht
en directeur van een basisschool:

Het onderzoek ‘Met dyslexie voor de klas’ is m.i. van groot belang.
Uit eigen ervaring weet ik dat je een goede juf of meester kunt zijn mét dyslexie.

Als je maar weet hoe je ermee om moet gaan, kun je kinderen die het zelf ‘hebben’ goed begrijpen en helpen. Kortom: je hebt als leerkracht een extra talent!’
www.jacquesvriens.nl

Rob Pereira, directeur Vereniging Impuls&Woortblind:

‘Een mooi onderzoek om mythes en vooroordelen op een wetenschappelijke manier tegemoet te treden, kom uit de kast en doe mee!’ www.impulsenwoortblind.nl

Sjan Verhoeven, directeur Dynamika, Werk en Dyslexie

‘Belangrijker nog dan het wel of niet hebben van dyslexie, is het hebben van een passie voor je werk. Ik kan mij geen betere docenten voorstellen dan dyslectici die het doorzettingsvermogen hebben om de PABO te doorlopen en die zichzelf als voorbeeld willen stellen voor hun leerlingen om te laten zien dat je ook met dyslexie je dromen kunt waarmaken.’
www.dynamika.nl

Dyslexie en laaggeletterdheid

(Vanaf juni 2017 – samenwerking met ROC Friesland)
In Nederland is het percentage laaggeletterden 18%. We spreken dan over 2,5 miljoen burgers vanaf 16 jaar. Uit onderzoek blijkt, dat 25% van de 15-jarigenhun basisvaardigheden onvoldoende beheersen als ze 25 jaar zijn. Daarmee is de groei van het aantal laaggeletterden een feit.

De schattingen van het vóórkomen van dyslexie liggen tussen de 8 en 15%. Dyslexie komt voor in verschillende gradaties. Maar of je nu ernstige enkelvoudige dyslexie hebt (4%) of een lichtere vorm van dyslexie, ondersteuning blijft nodig in het onderwijs, omdat het zelfs in de praktijkvarianten ernstig steunt op ‘schriftelijkheid’ in instructie, kennisoverdracht, oefening en toetsing.

Het ligt voor de hand, dat in ieder geval een deel van de groep laaggeletterden niet- ontdekte dyslexie (stealth dyslexia) heeft. Hierover zijn maar weinig gegevens bekend.

Het ROC Friesland heeft zowel een afdeling Educatie (FC Extra) voor volwassenen, als MBO 1 en 2 (jong-volwassenen). Een groot aantal van deze cursisten en leerlingen valt onder de definitie van laaggeletterdheid.

Om deze groepen beter te kunnen bedienen heeft het ROC Friesland
binnen het project Tel mee met Taal onderzoek laten doen naar de relatie
tussen dyslexie en laaggeletterdheid. Onderzoeksvragen waren:

  • bij hoeveel cursisten binnen de Educatie is sprake van onopgemerkte dyslexie?
  • wat zijn de raakvlakken tussen laaggeletterdheid en dyslexie?
  • Hoe kunnen deze domeinen elkaar versterken?

Fase 1 (juni 2017 – november 2017)          

  • Literatuuronderzoek
  • Onderzoek naar tests van toepassing op deze doelgroep
  • Conclusie: niet testen, maar selfassessment en inzicht geven.

Fase 2 (November 2017 – juni 2018)

  • Materiaalontwikkeling
  • Uittesten materiaal in bestaande groepen
  • Adviezen en conclusies
  • 28 juni 2018: Kick off-bijeenkomst voor onderwijsmedewerkers:

Hoe kan het beter? Oorzaken en oplossingen laaggeletterdheid.

13 november 2019: Workshop Dyslexie en laaggeletterdheid
NT1 conferentie in Woerden.

Fase 4
Het lesmateriaal Hoe kan het beter? is nog in de testfase en
bestemd voor laaggeletterde volwassenen in de Educatie
en jong-volwassenen in MBO 1 en 2.

Beter leren lezen en schrijven wordt gecombineerd met de psycho-
educatie en self assessment die centraal staat in deze aanpak.

Meer weten of meedoen? Stuur een mailtje naar info@verborgenschatten.eu

TIP
Het boek KOOS – van laaggeletterde tot schrijver van Koos Vervoort. Verplichte literatuur voor iedereen die met laaggeletterdheid te maken heeft. (en ook voor wie zich niets bij laaggeletterdheid voor kan stellen….. 😊)

Week van Dyslexie 2020
Dyslexie Creëert en innoveert

1 t/m 8 oktober 2020

In deze Week van Dyslexie kon je iedere avond online genieten
van een fantastisch aanbod van Nederlandse en internationaal
bekende sprekers.
Het thema: ‘Dyslexie creeert en innoveert.’

Hun inspirerende lezingen zijn terug te zien via weekvandyslexie.nl

Deze Week van Dyslexie werd georganiseerd door
Hoi-Foundation en Dyslexie-Font

Meer weten over de Week van Dyslexie 2021?
Houd deze site in de gaten: weekvandyslexie.nl

Dag van Dyslexie
De kansen van dyslexie

4 oktober 2019

Deze dag vond plaats in circulair paviljoen Circl op de Zuidas in Amsterdam met een uitgebreid en spetterend programma voor alle leeftijdsgroepen. Begin september waren de Dagtickets die toegang verleenden tot alle programma-onderdelen al uitverkocht.

Met een Dagticket kon je de optredens van onder andere Emilio Guzman, Dean Bragonier en Mark Mieras bewonderen.

Met een Doe-ticket kon je meedoen aan bepaalde programma-onderdelen. Veel ouders kwamen met kinderen voor workshops als: Ontdek je musical talent, maak je eigen podcast en yoga voor rust in je hoofd.
Veel interesse was er ook voor ‘serieuzer’ workshops en break-out sessies over dyslexie in het onderwijs en op het werk.

De Papa&Mama-Desk werd goed bezocht met vragen (zie ook mijn blog Voor alle lieve juffen en meesters) evenals de stands met boeken, materialen en informatie.

Het programma werd afgesloten met de boekpresentatie van Dyslexie360- Een totaalplaatje met een gastoptreden van professor Rod Nicolson, de auteur van Positive Dyslexia.

Hooforganisatoren van deze dag waren Stephanie Raber, Tamara Vreeken, Christian Boer en Nel Hofmeester, ondersteund door een breed team van vrijwillige medewerkers en sponsors.

Dag van Dyslexie
Dyslexie meer dan je denkt

5 oktober 2018

De eerste dag van dyslexie in Amsterdam!
Nel Hofmeester opperde in februari 2018 een kleinschalig plannetje voor een dyslexiemiddag in de bibliotheek in de Hallen, maar in gesprek van Janneke van der Horst groeide dat binnen een half uur uit tot een Dag van Dyslexie met een dagvoorzitter, lezingen in twee zalen, een kinderprogramma verzorgd door HOI-Foundation, een tentoonstelling en een materialenmarkt.

Christian Boer en Leontine Reijerse maakten het organisatieteam compleet. De Stichting Dyslexie Fonds subsidieerde ons als Lustrum-activiteiten en we werden  ondersteund door een grote kring van vrijwillige medewerkers.

De Dag van De Dyslexie – 2016

De allerleerste Dag van De Dyslexie (DDvDD) werd georganiseerd door Marlies van der Zanden, ervaringsdeskundige en dyslexie coach. Marlies las op een evenementenkalender dat er wel een Dag van de Achtbaan bestond, maar geen dag van dyslexie. Daar bracht ze verandering in door zelf in Deventer De Dag van De Dyslexie te organiseren en daarmee inspireerde ze mij voor een dag in Amsterdam.

In de VS en in Engeland wordt in de eerste week van oktober de Week van Dyslexie gevierd waarin verschillende activiteiten op scholen en andere instellingen plaatsvinden om dyslexie positief onder de aandacht te brengen.