Skip to main content

Dyslexie360

een totaalplaatje

Dyslexie360

de Praktijk

DYSLEXIE360

een totaalplaatje

Dit is een ander boek over dyslexie. Voor het eerst beschrijft een wetenschapper dyslexie in al zijn aspecten: de zwakke en de sterke kanten, de belangrijke rol van het onderwijs en de invloed van dyslexie in de levensloop.

Na meer dan 20 jaar wetenschappelijk onderzoek naar dyslexie concludeert Rod Nicolson dat dyslexie als een talentdiversiteit moet worden gezien. Tot nu toe focust de wetenschap zich alleen op de zwakke kanten en worden sterke kanten hoogstens gezien als ‘compensatie’. Nicolson verklaart beide kanten van dyslexie niet alleen op gedragsniveau (het lezen en schrijven), maar ook op het niveau van de cognitie (zoals geheugen en aandacht), de werking van de hersenen en het genetisch niveau. Daarnaast deed hij onderzoek naar de talenten van dyslexie en formuleerde 10 sterke kanten die kenmerkend zijn voor succesvolle dyslectische volwassenen.

Een ‘must’ voor iedereen die met dyslexie te maken heeft!

Bestel het boek Dyslexie 360 hier

DYSLEXIE360

De Praktijk

Dit boek is het vervolg op Dyslexie360-Een Totaalplaatje. Hierin werken we de visie van professor Rod Nicolson uit naar de Nederlandse praktijksituatie.
Uitgangspunt is: dyslexie is een talent-diversiteit met zwakke en sterke kanten. Wie dyslexie heeft, denkt out-of-the-box en werkt niet op de automaat. Dat zijn kwaliteiten waar de samenleving om zit te springen. Toch hebben dyslectische kinderen het moeilijk in het onderwijs, omdat dat hen vooral aanspreekt op hun zwakke kanten.
Dat kan beter!

In Dyslexie360-De Praktijk beschrijven we per levensfase wat je tegenkomt als je dyslexie hebt.
Wat is bij kinderen ‘gewoon’ en wat zou dyslectisch kunnen zijn?
Hoe ontdek je die zwakke en sterke kanten?
En wat kun je doen te voorkómen om dat deze bijzondere kinderen problemen krijgen op school? Als ouders en als leerkrachten?

Dyslexie gaat niet over als je de basisschool verlaat, niet als je gaat studeren en ook niet als je gaat werken.
Wat kun je als (jong-) volwassene doen als je in het onderwijs al de nodige littekens hebt opgelopen?
Hoe pak je je opleiding, je studie en je werk aan vanuit je sterke kanten?
En wat betekent dyslexie voor je relaties en als je kinderen krijgt?
Al deze onderwerpen komen aan bod in Dyslexie360 – De Praktijk.

Het boek komt begin 2024 uit. 

Via de Update Dyslexie houd ik je op de hoogte.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert