Skip to main content

 Leerroutes 

 Dyslexie 

Werk je al met de Leerroutes Dyslexie?

Zoek je de opdrachten?
Voor de concentratie-oefeningen
Ontwikkel je
eigen leerstijl
bestel deel 1 hier
Dyslexie en studievaardigheid
bestel deel 2 hier
Spelling leren met
het hele brein
bestel deel 3 hier
De moduleboeken zijn zowel online
als via de betere boekhandel te bestellen.

Leerroutes

Dyslexie

De Leerroutes Dyslexie zijn vanaf 2000 ontwikkeld in samenwerking met studenten met dyslexie. Onderzoeksvraag was: wat hebben jullie nodig om de studie efficiënter en effectiever aan te pakken? Hieruit ontstonden drie modules waarin je via een aantal stappen de leerstijl ontwikkelt die het beste aansluit bij je talenten.

Geen twee dyslectische personen zijn hetzelfde, daarom spreken we van de Leerroutes Dyslexie. Er bestaat niet één aanpak die voor iedereen met dyslexie werkt. Wat voor de één prima werkt, werkt niet per definitie goed voor de ander.

Ontwikkel je eigen leerstijl

Als je dyslexie hebt, weet je wat je ouders, leerkrachten
en misschien de remedial teacher daarover hebben verteld.
Daarin is vaak weinig aandacht geweest voor wat dyslexie
voor jou betekent en wat je sterke kanten zijn.

Die basis heb je wel nodig om je eigen leerstijl te kunnen ontwikkelen.

In 8 bijeenkomsten leer je:
 • Wat dyslexie inhoudt, voor jezelf en in de wetenschap;
 • Waarom lezen en schrijven zo lastig is op de basisschool als je dyslexie hebt;
 • Wat je sterke en zwakke kanten zijn;
 • Wat het onderwijs aan voorzieningen kan bieden;
 • Welke hulpmiddelen er zijn;
 • De invloed van dyslexie op leren en leven;
 • Wat lezen moeilijk maakt en hoe het anders kan;
 • Wat schrijven moeilijk maakt en hoe het anders kan.
Voor wie?

De modules 1 en 2 zijn gericht op dyslectische studenten in het Hoger Onderwijs.

Maar ook leerlingen in het voortgezet onderwijs en het MBO maken er met plezier gebruik van.

Het is het fijnst wanneer je de Leerroutes Dyslexie als cursus krijgt aangeboden onder deskundige leiding in een groep met andere dyslectische studenten.

Dyslexie en studievaardigheid

Deze module bouwt voort op de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan in Ontwikkel je eigen leerstijl. Je doet ervaring op met aanpakstrategieën die vaak aansluiten op de ‘dyslectische leerstijl’. Je maakt een keuze voor de aanpak en tips die voor jou het beste werken.

In 8 bijeenkomsten doe je ervaring op met:
 • Geheugentraining
 • Mindmappen
 • Snellezen
 • Tackelen van taalirritaties
 • Blokkades deprogrammeren
 • Taalvalkuilen en tijdplanning
 • Het conflictdiagram
Voor wie?

De modules 1 en 2 zijn gericht op alle dyslectische studenten in het Hoger Onderwijs.
Maar ook leerlingen in het voortgezet onderwijs en het MBO maken er met plezier gebruik van.

Het is het fijnst wanneer je de Leerroutes Dyslexie als cursus krijgt aangeboden
onder deskundige leiding in een groep met andere dyslectische studenten.

Spelling leren met het hele brein
Speels en effectief

In deze module leer je de basisregels van de spelling op een dyslexie-vriendelijke manier via muziek, beweging, visualisaties en stappenplannen. Fijn voor leerlingen in het basisonderwijs, maar ook als je wat ouder bent en je op een ontspannen manier de gaten in je kennis van de spelling wilt dichten. Deze aanpak kan naast alle andere spellingmethodes gebruikt worden.

In 9 bijeenkomsten leer je:
 • Lezen en spellen als twee kanten van één medaille;
 • Het klankenschema;
 • Klankdelen versus lettergrepen;
 • Het belang van de klemtoon in het woord;
 • Open- en gesloten klankdelen;
 • Waarom de schrijfwijze graanaat  fout is, terwijl je toch twee keer een lange aa hoort;
 • Luister-, regel- en inprentwoorden;
 • Een logisch en visueel weergegeven stappensysteem voor de spelling van de werkwoorden, zodat de twijfel over d’tjes en de t’tjes tot het verleden behoort!
Voor wie?

Alle PABO-studenten en studenten Moderne Vreemde Talen aan de Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs;
Dyslectische PABO en LERO-studenten – bij voorkeur doen zij deze module samen met andere dyslectische studenten.
(Groot-)ouders die hun dyslectische (klein-)kind willen ondersteunen.
Iedere (jong-) volwassene die meer over spelling wil leren.

Leerroutes

Dyslexie – Scholing

Scholing Leerroutes Dyslexie

voor onderwijsmedewerkers 2021

Ontwikkel je eigen leerstijl en Dyslexie en studievaardigheid worden samen aangeboden.

Deze scholing omvat vier dagen en wordt gegeven op aanvraag.
Docent: Nel Hofmeester

 

Voor meer informatie:

  Scholing
  Spelling leren met het hele brein
  – Speels en effectief

   

  Deze scholing omvat twee dagen en wordt gegeven op aanvraag.
  Zowel onderwijsmedewerkers als dyslectische studenten kunnen deze scholing volgen.
  Docenten: Irene Besnard (auteur) en Larissa Besnard (Praktijk Blom)

   

  Mail voor meer informatie naar: p.besnard@chello.nl

  Leerroutes Dyslexie – Reviews

   

  Deelnemers aan de scholing voor onderwijsmedewerkers

  ‘De scholing heeft me veel inzicht gegeven in wat dyslexie nu precies betekent voor de studenten zelf. Daar heb je zelf toch eigenlijk geen idee van.’

  ‘Het is voor studenten echt een eye-opener wanneer ze zich realiseren
  hoe ze hun sterke kanten kunnen inzetten bij het studeren.
  Een dyslectische studente zei zelfs: ‘Ja, maar zó gemakkelijk kan het toch niet zijn…?’

  De praktijk wijst uit, dat onderwijsmedewerkers vrij snel aan de slag gaan
  met wat ze leren in de scholing, niet alleen met de modules, maar ook met onderdelen daarvan.
  De één als zorgcoördinator met een klein groepje, de ander als docent Nederlands met een grotere groep, weer een ander doet individuele scriptiebegeleiding.

   

  Studenten die de keuzemodule volgden

  ‘Ik heb vroeger best veel RT gehad, maar ik had geen idee van wat er nog allemaal meer mee te maken had. De problemen die je had op de basisschool, ik snap nu pas wat er aan de hand was. En het studeren gaat echt beter!’

  ‘Nu begrijp ik ook sommige problemen die ik nog steeds heb met rekenen. Ik vond het altijd nogal slordig van mezelf, want ik ben juist goed in de exacte vakken. Ik dacht dat ik alles al wist over dyslexie, maar hier heb er ik echt goed mee leren omgaan.’

  De modules zijn inmiddels tientallen keren uitgevoerd door verschillende
  docenten op de Hogeschool Rotterdam. Na iedere cursus evalueerden de studenten de inhoud en de aanpak en pasten we de cursus aan.

   

  Studenten na individuele coaching

  ‘In het afgelopen half jaar heb ik zes struikelvakken ingehaald,
  dat had ik zeker niet verwacht.’

  ‘Ik heb in één keer mijn propedeuse gehaald, met maar twee herkansingen. Zelfs de taaltoets. Ik heb er nu wel vertrouwen in dat ik de opleiding aankan.’

  Font
  Off On
  Size
  revert
  Content
  Color
  revert
  Links
  Color
  revert