Skip to main content

Nel Hofmeester

Waar ik gelukkig van word, is als een student na een cursus of coaching bij de evaluatie dingen zegt als: ‘Eigenlijk wist ik niet zoveel van dyslexie. Ik wilde het ook niet weten, want je wordt toch gezien  als gehandicapt. En dat ben ik niet. Het is echt een opluchting om te weten waarom lezen en schrijven zo moeilijk ging op de basisschool en hoe het ook anders kan. Nu kijk ik met veel meer vertrouwen naar de opleiding.’

Maar ook als iemand zegt, dat een bepaalde aanpak niet werkt, het sneller kan of er meer tijd nodig is, dan hoor ik dat graag. Dan kijken we hoe het anders kan. Het is een zoektocht, want we weten lang niet alles over dyslexie en ook niet over hoe dat per individu uitpakt. Daarin zitten grote verschillen.

 

Wat voor de één werkt,
kan voor de ander een grote frustratie zijn.

Daarom vind ik het essentieel om dyslectische leerlingen, studenten en lezers te betrekken bij de vraag:

hoe kan het beter? Daarvoor is overleg nodig, want ook al houd ik mijn wetenschappelijke dyslexie-literatuur bij, zelf heb ik geen dyslexie en daardoor zie ik niet alle valkuilen waar je in loopt als je wel dyslectisch bent.

En zo kom je tot verrassende ontdekkingen en een beter begrip van wat dyslexie is.

 

Ik werk graag samen met mensen en organisaties die ook op deze manier hun expertise opbouwen.

Met die expertise kunnen we het onderwijs zo inrichten dat ook dyslectische leerlingen zonder buikpijn kunnen leren lezen en schrijven en tegelijkertijd werken aan de ontwikkeling van hun talenten.

(Voor wie dacht dat ik bovenstaande tekst in een kwartier uit mijn mouw schud: Deze tekst heb ik twee keer moeten herschrijven van Janneke, die mijn teksten beoordeelt op publieksgerichtheid. Met de derde versie ben ik een aantal keer opnieuw begonnen. Op het laatst dacht ik: ‘Als het nou nog niet goed is, laat ik het helemaal weg….. 😊)

Meer weten over Nel Hofmeester?

Lees het uitstekend geschreven interview door Karin van Breugel
in Nieuwsbrief 13 van het Nationaal Kwaliteitsinstituut Dyslexie:
Ga naar het interview

Nel Hofmeester is onderscheiden met Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Nel Hofmeester is sinds vandaag, 26 april 2023, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In een prachtige speech beschrijft burgemeester Femke Halsema hoe ze als pionier tegen de stroom inging. Haar eigen koers voer én vaart om mensen met #dyslexie in hun kracht te zetten. Zij is in Nederland een icoon op het gebied van dyslexie, heeft 10 baanbrekende boeken over dit onderwerp geschreven en is maar liefst 47 jaar op dit gebied actief. Ze is al jaren actief bij Impuls & Woortblind (voorheen alleen Woortblind). Deze erkenning van haar werk voor mensen met dyslexie is helemaal op zijn plaats. Gefeliciteerd Nel!

Lintje Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor Nel Hofmeester

Visie op dyslexie, onderwijs en onderzoek

 

Mensen verschillen en hun breinen dus ook. De evolutie heeft het zo geregeld, dat de mensheid een aantal vaste breinvarianten kent die nodig zijn om als soort te kunnen overleven.

Dit houdt in dat onze samenleving mensen met dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD, hoogsensitiviteit, autisme en/of hoogbegaafdheid hard nodig heeft. Er is sprake van neurodiversiteit of talent-diversiteit. (Hierbij sluit ik aan bij de visie van de belangenorganisatie Impuls&Woortblind voor AD(H)D en dyslexie)

Of je brein kan worden getypeerd als neurotypisch (dan werkt de standaardaanpak voor je) of neurodivers (dan werkt de standaardaanpak in je nadeel) – je bezit een unieke combinatie van kwaliteiten.

Ieder mens moet de gelegenheid krijgen haar of zijn  kwaliteiten optimaal kunnen ontplooien en inzetten op school, in de studie en op de werkvloer.
Dat is winst voor de persoon zelf, voor de directe omgeving en voor de hele samenleving.

Zowel in de scholing Leerroutes Dyslexie, als in trainingen en workshops gaan we dan ook uitvan inclusiviteit, met andere woorden: diversiteit is de norm.

Bij een werkelijk onderzoekende houding hoort belangstelling voor de mensen naar wie je onderzoek doet. Zij zijn de ervaringsdeskundigen, dus zij bepalen mee wat er waarom en hoe wordt onderzocht. En je zorgt er als wetenschapper voor, dat je respondenten ook direct voordeel hebben van je onderzoek door terugkoppeling van zowel de individuele als algemene onderzoeksresultaten.

Week van Dyslexie 2020
Dyslexie Creëert en innoveert

1 t/m 8 oktober 2020

In deze Week van Dyslexie kon je iedere avond online genieten
van een fantastisch aanbod van Nederlandse en internationaal
bekende sprekers.
Het thema: ‘Dyslexie creeert en innoveert.’

Hun inspirerende lezingen zijn terug te zien via weekvandyslexie.nl

Deze Week van Dyslexie werd georganiseerd door
Hoi-Foundation en Dyslexie-Font

Meer weten over de Week van Dyslexie 2021?
Houd deze site in de gaten: weekvandyslexie.nl

Dag van Dyslexie
De kansen van dyslexie

4 oktober 2019

Deze dag vond plaats in circulair paviljoen Circl op de Zuidas in Amsterdam met een uitgebreid en spetterend programma voor alle leeftijdsgroepen. Begin september waren de Dagtickets die toegang verleenden tot alle programma-onderdelen al uitverkocht.

Met een Dagticket kon je de optredens van onder andere Emilio Guzman, Dean Bragonier en Mark Mieras bewonderen.

Met een Doe-ticket kon je meedoen aan bepaalde programma-onderdelen. Veel ouders kwamen met kinderen voor workshops als: Ontdek je musical talent, maak je eigen podcast en yoga voor rust in je hoofd.
Veel interesse was er ook voor ‘serieuzer’ workshops en break-out sessies over dyslexie in het onderwijs en op het werk.

De Papa&Mama-Desk werd goed bezocht met vragen (zie ook mijn blog Voor alle lieve juffen en meesters) evenals de stands met boeken, materialen en informatie.

Het programma werd afgesloten met de boekpresentatie van Dyslexie360- Een totaalplaatje met een gastoptreden van professor Rod Nicolson, de auteur van Positive Dyslexia.

Hooforganisatoren van deze dag waren Stephanie Raber, Tamara Vreeken, Christian Boer en Nel Hofmeester, ondersteund door een breed team van vrijwillige medewerkers en sponsors.

Dag van Dyslexie
Dyslexie meer dan je denkt

5 oktober 2018

De eerste dag van dyslexie in Amsterdam!
Nel Hofmeester opperde in februari 2018 een kleinschalig plannetje voor een dyslexiemiddag in de bibliotheek in de Hallen, maar in gesprek van Janneke van der Horst groeide dat binnen een half uur uit tot een Dag van Dyslexie met een dagvoorzitter, lezingen in twee zalen, een kinderprogramma verzorgd door HOI-Foundation, een tentoonstelling en een materialenmarkt.

Christian Boer en Leontine Reijerse maakten het organisatieteam compleet. De Stichting Dyslexie Fonds subsidieerde ons als Lustrum-activiteiten en we werden  ondersteund door een grote kring van vrijwillige medewerkers.

De Dag van De Dyslexie – 2016

De allerleerste Dag van De Dyslexie (DDvDD) werd georganiseerd door Marlies van der Zanden, ervaringsdeskundige en dyslexie coach. Marlies las op een evenementenkalender dat er wel een Dag van de Achtbaan bestond, maar geen dag van dyslexie. Daar bracht ze verandering in door zelf in Deventer De Dag van De Dyslexie te organiseren en daarmee inspireerde ze mij voor een dag in Amsterdam.

In de VS en in Engeland wordt in de eerste week van oktober de Week van Dyslexie gevierd waarin verschillende activiteiten op scholen en andere instellingen plaatsvinden om dyslexie positief onder de aandacht te brengen.

Samenwerkings partners

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert