Skip to main content

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://nelhofmeester.nl.

Privacyverklaring

Verborgen Schatten, gevestigd aan de Schimmelstraat 33 A 1053 TC te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uitgangspunt

Alle gegevens die u ons over uzelf verstrekt, worden niet aan externe partijen doorgegeven en niet door externe partijen beheerd of verwerkt, met uitzondering van het volgende.

Uw naam en adresgegevens die op de factuur staan die u van ons krijgt, gaan naar onze accountant in verband met de omzet- en inkomstenbelasting. De accountant is aan dezelfde privacyregels gebonden als wij, namelijk om deze gegevens niet te verspreiden.

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen
U heeft altijd het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens in onze digitale en papieren administratie.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verborgen Schatten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons emailadres: info@verborgenschatten.eu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

Inzage in uw persoonlijke papieren gegevens is alleen mogelijk via een persoonlijke afspraak.

Persoonsgegevens die digitaal zijn opgeslagen
De enige gegevens die standaard voor elke klant in een digitaal bestand worden verwerkt, zijn:

  • Voor- en achternaam van de respondent / naam van de opdrachtgever
  • Adresgegevens en telefoonnummers
  • Emailadres
  • Projectnummer
  • Omschrijving van de opdrachten

Al deze gegevens zijn opgeslagen op lokale servers en met minimaal één wachtwoord beveiligd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden bij ons alleen op digitale wijze vastgelegd met uitdrukkelijke toestemming van de respondent. Hierbij gaat het om onderzoeksgegevens die gebruikt kunnen worden voor publicaties. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via de email, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen voor het bewaren van deze digitale gegevens
Het versturen van offertes, rapporten, verklaringen, mededelingen en facturen;

  • Het afhandelen van uw betaling(en);
  • Verzenden van een uitnodiging tot het lezen van onze nieuwsbrief;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
  • Het verwerken van verstrekte gegevens in publicaties.

Bewaren van papieren dossiers
Verborgen Schatten bewaart alle gegevens uit cursussen en onderzoeken in een papieren dossier dat achter slot en grendel wordt bewaard. 

Op grond van de oude privacywet die is overgegaan in de nieuwe privacywet (AVG) geldt ook dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verkregen, voor ons is dat het borgen van goede zorgverlening.  De wetgever heeft daartoe zelf geen termijn vastgesteld.

Omdat sommige klanten na enkele jaren terugkeren met nieuwe cursus- en opleidingsvragen en onderzoeksgegevens beschikbaar moeten blijven, is het belangrijk voor Verborgen Schatten om deze gegevens langer te bewaren tot een maximum van 15 jaar.

Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor de oprichter van Verborgen Schatten, Nel Hofmeester.

 

Beveiliging van persoonsgegevens
Verborgen Schatten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de email: info@verborgenschatten.eu

Klachten
Verborgen Schatten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze linkhttps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Overigen
Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van klanten via externe bronnen, tenzij met toestemming en op initiatief van de klant zelf.

Gebruik van cookies

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en door ons niet aan derden verstrekt. Google brengt de verkregen informatie echter over naar servers in de Verenigde Staten en slaat de gegevens op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan de verkregen gegevens wel verstrekken aan derden als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of als andere partijen de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Meer informatie hierover leest u in het Privacybeleid van Google. Hier treft u ook het privacy beleid van Google Adwords en – Analytics aan.

Social Media
Wij gebruiken de volgende sociale media en informatiekanalen om u goed te kunnen informeren. Al deze organisaties gebruiken cookies en verzamelen gegevens van u:

Nieuwsbrief Update Dyslexie

Wij verzorgen onze Nieuwsbrief Update Dyslexie via Mailchimp. Wie deze nieuwsbrief ontvangt, heeft zichzelf aangemeld en daarmee zijn naam en emailadres aan Mailchimp verstrekt. Deze gegevens verwerkt Mailchimp, zijn in de “Cloud” opgeslagen en zijn voor ons inzichtelijk. U kunt zich altijd voor deze nieuwsbrief afmelden. Uw gegevens worden dan automatisch verwijderd. Voor het privacy-beleid van Mailchimp, klik hier. https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.152046203.316079567.1526992499-412897842.1496305505

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert