Skip to main content

Studeren met dyslexie

Studeren met dyslexie

Informatie, praktische aanpak, noodzakelijke ontwikkelingen

Auteur: Nel Hofmeester
Uitgever: Garant Uitgevers 2002
Bestel

Inventarisatielijst studieproblemen

Via deze inventarisatielijst studieproblemen breng je snel in kaart waar de problemen wel en niet zitten. Achter ieder probleem staat een paragraafnummer. Zoek dat nummer op in het boek, lees de beschrijving en verklaring ervan en de verschillende oplossingen waarvoor je kunt kiezen. Lees alleen wat je nodig hebt!

Docenten en studieloopbaancoaches kunnen deze lijst goed gebruiken wanneer ze met een student over studieproblemen praten, want niet iedereen met dyslexie heeft dezelfde problemen.

Binnen het onderwerp kunnen studenten ook tegen andere problemen aanlopen dan hier genoemd zijn. Belangrijk is om je bewust te worden van waar je problemen wel en niet zitten.

1. Lezend opnemen van informatie

Onderwerpen waar je aan kunt denken:

 • In een groep ‘even iets doorlezen’: iedereen is al klaar en jij bent nog op de helft. (zie 6.1)
 • Niet door het handboek heenkomen. (zie 6.3)
 • ‘Verdrinken’ in de informatie van een tekst; de hoofdlijnen niet meer zien. (zie 6.4)
 • Al drie keer een stukje tekst gelezen en het zegt je maar niets. (zie 6.5)
 • Mogelijke andere problemen:
2. Schrijven van notities, eindopdrachten, scripties

Onderwerpen waar je aan kunt denken:

 • Aantekeningen maken bij hoorcolleges is lastig of zelfs onmogelijk. (zie 7.1)
 • Je hebt een idee, maar er blijft een groot verschil tussen wat je in je hoofd hebt en wat er op papier terechtkomt. (zie 7.3)
 • Je hebt een opdracht al drie keer teruggekregen en je vraagt je af wat er nu nog aan zou kunnen veranderen. (zie 7.4)
 • Alle informatie voor de scriptie heb je bij elkaar, maar waar moet je beginnen met schrijven? (zie 7.5)
 • Mogelijke andere problemen:
3. Time management: het plannen en organiseren van studie-activiteiten

Onderwerpen waar je aan kunt denken:

 • Vaker dan je lief is vergeet je afspraken, kom je op het verkeerde tijdstip of op de verkeerde dag. (zie 8.1)
 • Je hebt voortdurend het gevoel dat je achter de feiten aanloopt,
 • dat je niet leeft, maar geleefd wordt. (zie 8.2)
 • Alles ineens willen doen en niet stap voor stap kunnen plannen. (zie 8.3)
 • Mogelijke andere problemen:
4. Concentratie

Onderwerpen waar je aan kunt denken:

 • Je snel gestoord voelen als er bij hoorcolleges iets onverwachts gebeurt (zie 9.1)
 • Helemaal opnieuw moeten beginnen, als iemand je stoort bij het lezen. (zie 9.2)
 •  Niet langer dan twintig minuten rustig kunnen zitten studeren. (zie 9.3)
 • Wanneer de groep rumoerig is, kost het erg veel moeite om het college te
 • blijven volgen. Soms lukt dat helemaal niet. (zie 9.4)
 • Mogelijke andere problemen:
5. Toetsen

Onderwerpen waar je aan kunt denken:

 • Vaak onvoldoendes halen bij meerkeuzetoetsen of juist:
 • Vaak onvoldoendes halen bij open vragen. (zie 10.1)
 • Tijdens het tentamen niets weten, terwijl achteraf  blijkt dat je het antwoord op de meeste vragen wél wist. (zie 10.2)
 • Door het geloop van studenten die eerder klaar zijn, raak je uit je concentratie. (zie 10.3)
 • Je hebt je er al bij neergelegd dat je de meeste tentamens moet herkansen.(zie 10.4)
 • Je vanaf het begin druk maken over de toets of het tentamen. (zie 10.5)
 • Faalangst. (zie 10.6)
 • Mogelijke andere problemen:
6. Omgaan met docenten
 • Wat er ook gebeurt; je vertelt aan geen enkele docent, dat je (misschien) dyslexie hebt. (zie 11.1)
 • Je weet niet wat je moet zeggen wanneer een docent je opdracht teruggeeft met de woorden: ‘Van jou had ik beter verwacht.’ (zie 11.2)
 • Je stelt het inleveren van opdrachten uit en hoopt dan dat je de docent niet in de gang tegenkomt. (zie 11.3)
 • Je hebt moeite met het goed verwoorden van wat je eigenlijk wilt zeggen, waardoor je ongewild een andere (verkeerde) indruk van jezelf geeft. (zie 11.4)
 • Mogelijke andere problemen:
Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert